IJsseltours ISO 9001 gecertificeerd

IJsseltours ISO 9001 gecertificeerd

In 2014 heeft IJsseltours het ISO 9001 certificaat met veiligheidsdocument gehaald. Het leveren van kwaliteit en het procesmatig werken is binnen IJsseltours al jarenlang een begrip en is met een certificaat bekroond.

De uitgevoerde steekproeven gaven in alle gevallen een goed resultaat.

ISO 9001:2008
De ISO 9001:2008 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid omgaat. Zo moet bijvoorbeeld het kwaliteitsbeleid op papier staan en moet er gecommuniceerd worden naar alle medewerkers. De organisatie moet zorgen voor het verhogen van de klantentevredenheid door te voldoen aan de eisen en wensen van de klanten en aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn op het product of de dienst van de organisatie. Daarnaast moet de organisatie de bedrijfsprocessen beheersen en dit kunnen aantonen.

Na een externe audit, heeft IJsseltours een certificaat ontvangen waaruit blijkt dat zij voldoen aan de eisen die door de norm worden gesteld. Dit is een teken voor de organisatie en haar klanten dat de organisatie op een vooraf gestelde en gestructureerde manier aan kwaliteitsmanagement (zorg, beheersing en borging) doet.

 

Kortgezegt houdt ISO 9001:2008  met veiligheidsdocument in: Wat je zegt is wat je doet en dat voer  je zorgvuldig uit.